Son Sesler Duyulmadan
Afşarlar / Afshars       Baraba Tatarları / Baraba Tatars       Çalkandu / Chalkandu       Çulım Türkleri / Chulym Turks       Dolganlar / Dolgans       Fu-Yü Kırgızları / Fu-Yu Kirghiz       Hakaslar / Khakas       Halaçlar / Khalaj       Horasani / Khorasani       Hotanlar / Khotan       İli Salarları / Ili Salar       İli Uygurları / Ili Uyghur       Karagaslar / Karagas       Karaylar / Karaim       Kırım Tatarları / Crimean Tatar       Kırımçaklar / Kyrymchak       Kumandı / Kumandin       Litvanya Tatarları / Lithuanian Tatars       Lopnor Uygurları / Lopnor Uyghur       Nogaylar / Noghai       Pamir Kırgızları / Pamir Kirghiz       Polonya Tatarları / Polish Tatars       Salarlar / Salar       Sarı Uygurlar / Yellow Uyghur       Sibirya Tatarları / Siberian Tatar       Songorlar / Sonqor       Soyot / Soyots       Şorlar / Shor       Telengitler / Telengit       Teleütler / Teleut       Truhmenler / Trukhmen       Tubalar / Tuba       Urumlar / Urum       Yurt Tatarları / Yurt Tatar
BİLDİRİ BİLGİLERİ

BİLDİRİ KOŞULLARI

* Sempozyumda her oturumda 4 konuşmacı ve 2 oturum başkanı olması öngörülmektedir.

* Her konuşmacıya bildirisini sunması için 15 dakikalık süre verilecektir.

* Her  bildiri için 5 dakikalık ek tartışma süresi verilecektir.

* Sempozyum dilleri Türkçe (Türk dilleri), İngilizce, Almanca ve Rusçadır. Bildiriler bu dillerden herhangi birinde sunulabilir.

* Bildiri sahiplerinin sempozyum takvimine uyması yapılacak çalışmaların aksamaması açısından son derece önemlidir.

* Bildiri özetlerinin 15 Şubat 2012 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bildiriler, özetleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından ilgili Bilim ve Danışma Kurulu üyelerinin görüşü alınarak değerlendirilecek ve sonucu başvuru sahiplerine 20 Mart 2012 tarihinden itibaren iletilecektir.

* Bildiri özetleri 200 kelimeyi aşmayacak şekilde 10 punto ile biri Türkçe olmak üzere Türk dilleri, İngilizce, Almanca ve Rusça olarak iki dilde hazırlanmalı ve özetlerin altında en az 3, en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir. Bildirinin başlığı ve anahtar sözcükler özetin hazırlandığı iki dilde de ayrı ayrı belirtilmelidir. Özetler, kayıt işlemini tamamlayan başvuru sahibi tarafından Sempozyum web sayfasında ilgili kısma yüklenerek gönderilmelidir.

* Bilim ve Danışma Kurulunun onayı alınarak sempozyumda sunulması kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin ilk hâli  4 Mayıs 2012 tarihine kadar yine sempozyum web sayfasında üye giriş işlemi tamamlandıktan sonra ilgili bölüme yüklenerek gönderilmelidir. 23-26 Mayıs 2012 tarihlerinde bildirinin baskıya hazır son şeklinin dijital nüshası ve çıktıları Sempozyum Sekreteryasına teslim edilmelidir.

* Hazırlanan bildiri dosyaları .doc, .docx, .rtf uzantılı olmalıdır.

* Bildirilerde kaynak gösterme APA atıf stilinin 5. edisyonuna (American Psychological Association, 5th edition)  göre yapılmalıdır. Farklı bir kaynakça sistemi ile hazırlanan bildiriler yayımlanmayacaktır.

Kitaplar için;

Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (yıl). Kitap adı, Basıldığı Yer: Yayınevi.

Crystal, D. (2007). Dillerin Katli. İstanbul: Profil Yayıncılık.

Makaleler için;

Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (yıl). Makale adı. Süreli yayının tam adı, Cilt numarası, (Sayı numarası), Sayfa aralıkları.

Davletov, T. B. (2008). Eski Türklerde Toplumsal Siyaset Anlayışı. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2008/1(8), 81-101.

* APA atıf stiline yönelik diğer örnekler için bkz. http://www.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm

* Alıntılar ve atıflar için kaynak verme, dipnot şeklinde değil, metin içinde kısa atıf sistemi kullanılarak, yani  (Özönder, 2000, s. 68), (Özönder, 2000, ss. 68-70)  şeklinde gösterilmeli ve kaynaklar, yazı sonunda, alfabetik düzende tam künye hâlinde sıralanmalıdır.

* Hazırlanan bildirilerin dosya toplam boyutlarının 3 MB'yi geçmemesi gerekmektedir. Bildiriler ve Bildiri Özetleri 11 punto ile Times New Roman yazı tipinde hazırlanmalıdır.

* Özel bir yazı tipi kullanılmışsa bu bildirinin web sayfasında ilgili açıklama bölümünde belirtilmeli ve Bildirilerin son teslimi sırasında hem .doc, .docx, .rtf uzantılarından biri ile kaydedilmiş dosya hem de .pdf uzantılı dosyanın dijital kopyası bir çıktı ile birlikte Sempozyum Sekreteryasına teslim edilmelidir.

* Sempozyuma Ankara dışından katılacak bildiri sahiplerinin konaklama giderleri karşılanacaktır.

* Sempozyumun özel bir kayıt ücreti bulunmamaktadır.

* İletişim: Bildiri sahipleri, her türlü haberleşmeyi aşağıdaki adresle yapmalıdır.
Hacettepe Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Beytepe Yerleşkesi, Ankara  06532
Tel: + 90 312 297 67 71-2
Belgeç: + 90 312 297 71 71
E-posta: sonsesler@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06532 Beytepe/Ankara
sonsesler@hacettepe.edu.tr
25.07.2011 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]