BEFORE THE LAST VOICES ARE HEARD
Afşarlar / Afshars       Baraba Tatarları / Baraba Tatars       Çalkandu / Chalkandu       Çulım Türkleri / Chulym Turks       Dolganlar / Dolgans       Fu-Yü Kırgızları / Fu-Yu Kirghiz       Hakaslar / Khakas       Halaçlar / Khalaj       Horasani / Khorasani       Hotanlar / Khotan       İli Salarları / Ili Salar       İli Uygurları / Ili Uyghur       Karagaslar / Karagas       Karaylar / Karaim       Kırım Tatarları / Crimean Tatar       Kırımçaklar / Kyrymchak       Kumandı / Kumandin       Litvanya Tatarları / Lithuanian Tatars       Lopnor Uygurları / Lopnor Uyghur       Nogaylar / Noghai       Pamir Kırgızları / Pamir Kirghiz       Polonya Tatarları / Polish Tatars       Salarlar / Salar       Sarı Uygurlar / Yellow Uyghur       Sibirya Tatarları / Siberian Tatar       Songorlar / Sonqor       Soyot / Soyots       Şorlar / Shor       Telengitler / Telengit       Teleütler / Teleut       Truhmenler / Trukhmen       Tubalar / Tuba       Urumlar / Urum       Yurt Tatarları / Yurt Tatar
SYMPOSIUM SUPPORTERS

R.T. Prime, Foreign Ministry Of The Turks And Relative Communities,

http://www.ytb.gov.tr

Hacettepe University Language Teaching, Application and Research Center (HÜDİL),

http://www.hudil.hacettepe.edu.tr   

The Turkish International Cooperation and Development Agency (TİKA),

http://www.tika.gov.tr 

Turkish Radio and Television Corporation (TRT),

http://www.trt.net.tr

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK),

http://www.tubitak.gov.tr

The International Organization of Turkic Culture (TÜRKSOY),

http://www.turksoy.org.tr

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

http://www.unesco.org

Yunus Emre Institute,

http://www.yunusemrevakfi.com.tr

Hacettepe University Turkish Studies Institute
06532, Beytepe
Ankara, TURKEY
sonsesler@hacettepe.edu.tr

25.07.2011 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]