BEFORE THE LAST VOICES ARE HEARD
Afşarlar / Afshars       Baraba Tatarları / Baraba Tatars       Çalkandu / Chalkandu       Çulım Türkleri / Chulym Turks       Dolganlar / Dolgans       Fu-Yü Kırgızları / Fu-Yu Kirghiz       Hakaslar / Khakas       Halaçlar / Khalaj       Horasani / Khorasani       Hotanlar / Khotan       İli Salarları / Ili Salar       İli Uygurları / Ili Uyghur       Karagaslar / Karagas       Karaylar / Karaim       Kırım Tatarları / Crimean Tatar       Kırımçaklar / Kyrymchak       Kumandı / Kumandin       Litvanya Tatarları / Lithuanian Tatars       Lopnor Uygurları / Lopnor Uyghur       Nogaylar / Noghai       Pamir Kırgızları / Pamir Kirghiz       Polonya Tatarları / Polish Tatars       Salarlar / Salar       Sarı Uygurlar / Yellow Uyghur       Sibirya Tatarları / Siberian Tatar       Songorlar / Sonqor       Soyot / Soyots       Şorlar / Shor       Telengitler / Telengit       Teleütler / Teleut       Truhmenler / Trukhmen       Tubalar / Tuba       Urumlar / Urum       Yurt Tatarları / Yurt Tatar
ORGANIZING BOARD

Marcel ERDAL (Prof.Dr.)
Hacettepe University Institute of Turkish Studies

Emine YILMAZ (Prof.Dr.)
Hacettepe University Department of Turkish Language and Literature

Eyüp BACANLI (Assoc. Prof.Dr.)
TOBB ETU Department of Turkish Language and Literature

Erkin EKREM (Assoc. Prof.Dr.)
Hacettepe University Department of History

Cahit GELEKÇİ (Assoc. Prof.Dr.)
Hacettepe University Department of Sociology

Yunus KOÇ (Assoc. Prof.Dr.)
Hacettepe University Institute of Turkish Studies

Selim ASLANTAŞ (Assist. Prof.Dr.)
Hacettepe University Department of History

Fatih MÜDERRİSOĞLU (Assist. Prof.Dr.)
Hacettepe University Department of History of Art

Mikail CENGİZ (Res. Assist.)
Hacettepe University Institute of Turkish Studies

Tevfik Orçun ÖZGÜN (Res. Assist.)
Hacettepe University Institute of Turkish Studies

Meral UÇMAZ (Res. Assist.)
Hacettepe University Institute of Turkish Studies

Gülhan YAMAN (Res. Assist.)
Hacettepe University Institute of Turkish Studies

Hacettepe University Turkish Studies Institute
06532, Beytepe
Ankara, TURKEY
sonsesler@hacettepe.edu.tr

25.07.2011 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]