BEFORE THE LAST VOICES ARE HEARD
Afşarlar / Afshars       Baraba Tatarları / Baraba Tatars       Çalkandu / Chalkandu       Çulım Türkleri / Chulym Turks       Dolganlar / Dolgans       Fu-Yü Kırgızları / Fu-Yu Kirghiz       Hakaslar / Khakas       Halaçlar / Khalaj       Horasani / Khorasani       Hotanlar / Khotan       İli Salarları / Ili Salar       İli Uygurları / Ili Uyghur       Karagaslar / Karagas       Karaylar / Karaim       Kırım Tatarları / Crimean Tatar       Kırımçaklar / Kyrymchak       Kumandı / Kumandin       Litvanya Tatarları / Lithuanian Tatars       Lopnor Uygurları / Lopnor Uyghur       Nogaylar / Noghai       Pamir Kırgızları / Pamir Kirghiz       Polonya Tatarları / Polish Tatars       Salarlar / Salar       Sarı Uygurlar / Yellow Uyghur       Sibirya Tatarları / Siberian Tatar       Songorlar / Sonqor       Soyot / Soyots       Şorlar / Shor       Telengitler / Telengit       Teleütler / Teleut       Truhmenler / Trukhmen       Tubalar / Tuba       Urumlar / Urum       Yurt Tatarları / Yurt Tatar
SCHEDULE

SCHEDULE

Beginning

Finish

Online Registration

22 August 2011

4 May 2012

Abstract submission

15 September 2011

15 February 2012

Abstract evaluation by Academic Board

15 February 2012

20 March 2012

Notification of abstract acceptance by Academic Board

20 March 2012

24 March 2012

Submission of first copies of papers

30 April 2012

4 May 2012

Symposium date

23 May 2012

26 May 2012

Submission revised papers

23 May 2012

26 May 2012

Hacettepe University Turkish Studies Institute
06532, Beytepe
Ankara, TURKEY
sonsesler@hacettepe.edu.tr

25.07.2011 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]