Son Sesler Duyulmadan
Afşarlar / Afshars       Baraba Tatarları / Baraba Tatars       Çalkandu / Chalkandu       Çulım Türkleri / Chulym Turks       Dolganlar / Dolgans       Fu-Yü Kırgızları / Fu-Yu Kirghiz       Hakaslar / Khakas       Halaçlar / Khalaj       Horasani / Khorasani       Hotanlar / Khotan       İli Salarları / Ili Salar       İli Uygurları / Ili Uyghur       Karagaslar / Karagas       Karaylar / Karaim       Kırım Tatarları / Crimean Tatar       Kırımçaklar / Kyrymchak       Kumandı / Kumandin       Litvanya Tatarları / Lithuanian Tatars       Lopnor Uygurları / Lopnor Uyghur       Nogaylar / Noghai       Pamir Kırgızları / Pamir Kirghiz       Polonya Tatarları / Polish Tatars       Salarlar / Salar       Sarı Uygurlar / Yellow Uyghur       Sibirya Tatarları / Siberian Tatar       Songorlar / Sonqor       Soyot / Soyots       Şorlar / Shor       Telengitler / Telengit       Teleütler / Teleut       Truhmenler / Trukhmen       Tubalar / Tuba       Urumlar / Urum       Yurt Tatarları / Yurt Tatar
BİLİM KURULU
Şükrü Halûk AKALIN, (Prof.Dr.)
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
TÜRKİYE
Halil AKINCI
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri
TÜRKİYE
Suavi AYDIN (Prof.Dr.)
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
TÜRKİYE
Ingeborg BALDAUF (Prof.Dr.)
Humboldt Üniversitesi
ALMANYA 
Dan BEN-AMOS (Prof.Dr.)
Pennsylvanya Üniversitesi
ABD
Ali Fuat BİLKAN (Prof.Dr.)
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı
TÜRKİYE
Éva Á. CSATÓ JOHANSON (Prof.Dr.)
Uppsala Üniversitesi
İSVEÇ
Özkul ÇOBANOĞLU (Prof.Dr.)
Hacettepe Üniversitesi
TÜRKİYE   
Arienne DWYER (Prof.Dr.)
Kansas Üniversitesi
ABD
Kemal ERASLAN (Prof.Dr.)
İstanbul Üniversitesi
TÜRKİYE
Ahmet Bican ERCİLASUN (Prof.Dr.)
Gazi Üniversitesi
TÜRKİYE
Marcel ERDAL (Prof.Dr.)
Goethe Üniversitesi
ÇİN   
Jale GARİBOVA (Prof.Dr.)
Azerbaycan Diller Üniversitesi
AZERBAYCAN
Alexander N. GARKAVETS (Prof.Dr.)
Kazakistan Bilimler Akademisi
KAZAKİSTAN
Emine GÜRSOY NASKALİ (Prof.Dr.)
Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
TÜRKİYE
K. David HARRISON (Prof.Dr.)
Swarthmore Üniversitesi
ABD
Osman HORATA (Prof.Dr.)
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
TÜRKİYE
Şakir İBRAYEV (Prof.Dr.)
Ş.Ş. Velihanov Kökşetav Devlet Üniversitesi Rektörü
KAZAKİSTAN
Lars JOHANSON (Prof.Dr.)
Uppsala Üniversitesi
İSVEÇ
Mustafa S. KAÇALİN (Prof.Dr.)
Türk Dil Kurumu Başkanı
TÜRKİYE
Mehmet KALPAKLI (Yrd.Doç.Dr.)
Bilkent Üniversitesi
TÜRKİYE
Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL (Prof.Dr)
Gazi Üniversitesi
TÜRKİYE
Düsen KASEİNOV (Prof.)
TÜRKSOY Genel Sekteri
KAZAKİSTAN
Barbara KELLNER-HEINKELE (Prof. Dr.)
Berlin Freie Üniversitesi
ALMANYA
Sergey KLYAŞTORNIY (Prof.Dr.)
Rusya Bilimler Akademisi
RUSYA
Zeynep KORKMAZ (Prof.Dr.)
Ankara Üniversitesi
TÜRKİYE
Irina NEVSKAYA (Prof.Dr)
Freie Üniversitesi
ALMANYA
M.Öcal OĞUZ (Prof.Dr.)
Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
TÜRKİYE
Mehmet ÖLMEZ (Prof.Dr.)
Yıldız Teknik Üniversitesi
TÜRKİYE
Mehmet ÖZ (Prof.Dr.)
Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı
TÜRKİYE
Melek ÖZYETGİN (Prof.Dr.)
Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
TÜRKİYE
Çetin PEKACAR (Prof.Dr.)
Nevşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı
TÜRKİYE
Rodica POP (Prof.Dr.)
Centre of Eurasiatic and Afroasiatic Studies
ROMANYA
Fırat PURTAŞ (Doç.Dr.)
TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı
TÜRKİYE
Valentin Ivanovich RASSADİN (Prof.Dr.)
Rusya
RUSYA
Claus SCHÖNIG (Prof.Dr)
Freie Üniversitesi
ALMANYA
Osman Fikri SERTKAYA (Prof.Dr.)
İstanbul Üniversitesi
TÜRKİYE
Geng SHIMIN (Prof.Dr)
Çin Merkezi Milliyetler Üniversitesi
ÇİN
Marek STACHOWSKI (Prof.Dr.)
Jagiellonian Üniversitesi
POLONYA
Semih TEZCAN (Prof.Dr.)
Bilkent Üniversitesi
TÜRKİYE
Fikret TÜRKMEN (Prof.Dr.)
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
TÜRKİYE
Abdurishid YAKUP (Prof.Dr.)
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
ALMANYA
Bahaeddin YEDİYILDIZ (Prof.Dr.)
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
TÜRKİYE
Dursun YILDIRIM (Prof.Dr.)
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
TÜRKİYE
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06532 Beytepe/Ankara
sonsesler@hacettepe.edu.tr
25.07.2011 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]