Son Sesler Duyulmadan
Afşarlar / Afshars       Baraba Tatarları / Baraba Tatars       Çalkandu / Chalkandu       Çulım Türkleri / Chulym Turks       Dolganlar / Dolgans       Fu-Yü Kırgızları / Fu-Yu Kirghiz       Hakaslar / Khakas       Halaçlar / Khalaj       Horasani / Khorasani       Hotanlar / Khotan       İli Salarları / Ili Salar       İli Uygurları / Ili Uyghur       Karagaslar / Karagas       Karaylar / Karaim       Kırım Tatarları / Crimean Tatar       Kırımçaklar / Kyrymchak       Kumandı / Kumandin       Litvanya Tatarları / Lithuanian Tatars       Lopnor Uygurları / Lopnor Uyghur       Nogaylar / Noghai       Pamir Kırgızları / Pamir Kirghiz       Polonya Tatarları / Polish Tatars       Salarlar / Salar       Sarı Uygurlar / Yellow Uyghur       Sibirya Tatarları / Siberian Tatar       Songorlar / Sonqor       Soyot / Soyots       Şorlar / Shor       Telengitler / Telengit       Teleütler / Teleut       Truhmenler / Trukhmen       Tubalar / Tuba       Urumlar / Urum       Yurt Tatarları / Yurt Tatar
TÜRK TOPLULUKLARI

Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları

Birbirleriyle iç içe, Türk dilleri haritasının kıyısında hatta Türk dillerinin konuşulduğu coğrafyalardan izole ve yok olma riskiyle karşı karşıya olan Türk dillerini belirlemek ve dilbilimsel bakımdan sınıflandırmak, alana araştırmasına, kapsamlı karşılaştırmalı çalışmalara dayalı ve daha pek çok keşfi gerektiren uzun bir süreçtir. Verilerin ve bu tür çalışmaların yokluğu veya sınırlılığı, tehlikeye maruz Türk dillerini ve kültürlerini belirlemede de sorun olarak ortaya çıkabilmektedir.

Aşağıda verilen listeye gerek dillerin adlarına, adlandırılmalarına, tehlike altında olup olmadıklarına; listenin eksik ya da mükerrer olduğuna ilişkin haklı itirazlarda bulunulabilir. Yok olma tehlikesine maruz Türk dilleriyle ilgili bilgilerimiz genellikle ikinci kaynaklara dayalıdır. Bu nedenle Türk topluluklarının kültürel ve dilbilimsel özellikleri bu ikincil kaynakların süzgecinden geçerek elimize ulaşmakta, iç adlandırmalar, yerine dış adlandırmalar Türk bilim literatürüne girmektedir.  Bütün bu sorunların bilgisinde ve bilincinde olmak kaydıyla,  mevcut listenin amacı, sempozyum konusu olan yok olma tehlikesine maruz dil ve kültürlerin değişmez bir listesini sıralamaktan çok, bu konuda araştırmacıların önerilerini ve uyarılarını dikkate almak ve sempozyum faaliyetleri boyunca güncelleştirmek üzere bir taslak sunmaktır.

 1. Afşarlar / Afshar
 2. Baraba Tatarları / Baraba Tatar
 3. Çalkandular / Chalkandu
 4. Çulım Türkleri / Chulym Turk
 5. Dolganlar (Dulgan) / Dolgan
 6. Duhalar / Dukha
 7. Fu-Yü Kırgızları / Fu-Yu Kirghiz
 8. Hakaslar / Khakas
 9. Halaçlar / Khalaj
 10. Horasani / Khorasani
 11. Hotanlar / Khotan
 12. İli Salarları / Ili Salar
 13. İli Uygurları (Tarançi) / Ili Uyghur (Taranchi)
 14. Karagaslar (Tofalar) / Karagas (Tofa)
 15. Karaylar / Karaim
 16. Kırım Tatarları / Crimean Tatar
 17. Kırımçaklar / Kyrymchak
 18. Kumandı / Kumandin
 19. Litvanya Tatarları / Lithuanian Tatar
 20. Lopnor Uygurları / Lopnor Uyghur
 21. Nogaylar / Noghay / Noghai
 22. Pamir Kırgızları / Pamir Kirghiz
 23. Polonya Tatarları / Polish Tatar
 24. Salarlar (Salırlar) / Salar
 25. Sarı Uygurlar / Yellow Uyghur
 26. Sibirya Tatarları / Siberian Tatar
 27. Soyotlar / Soyot
 28. Songorlar / Sonqor
 29. Şorlar / Shor
 30. Telengitler / Telengit
 31. Teleütler / Teleut
 32. Truhmenler / Trukhmen
 33. Tubalar / Tuba
 34. Urumlar / Urum
 35. Yurt Tatarları / Yurt Tatar

Bu listenin hazırlanmasında UNESCO Tehlikedeki Dünya Dilleri Atlası esas alınmıştır. Adı geçen interaktif atlasta 'tehlikedeki dilin konuşulduğu ülke veya bölge, canlılık durumu, ISO 639-3 kodu, konuşur sayısı aralığı' vb. bilgiler yer almaktadır. Atlas'ta Türk dillerinin konuşulduğu ülkeler  taranmak suretiyle yok olma tehlikesine maruz Türk dilleri tespit edilmiştir. Atlas'ta örneğin Rusya Federasyonu'ndaki 131 tehlikedeki dil arasında Başkurtça, Çuvaşça, Yakutça gibi en azından kısa vadede yok olma tehlikesine maruz olmayan Türk dilleri de yer almaktadır. Bu kapsamdaki diller listemize dâhil edilmemiştir. Ancak bu dillerin ana kitleden uzakta konuşulan değişkeleri üzerine yapılacak çalışmalar sempozyum sürecinde değerlendirilebilecektir. Diğer taraftan UNESCO'nun atlasında gösterilmeyen ancak çeşitli araştırmacılar tarafından yok olma tehlikesine maruz olduğu düşünülen diller de listeye dâhil edilmiştir.

Kuşkusuz tehlikedeki diller yukarıda sıralananlarla sınırlı değildir. Balkanlarda, Doğu Avrupa'da, İran, Afganistan ve Çin'de yazı dillerinin ve resmî dillerin baskısı altında yok olma tehlikesine maruz pek çok Türk dilinin bulunduğu bilinmektedir.  Bu çerçevede bazı bilim insanlarının bizzat yerinde yaptıkları araştırma ve gözleme dayalı olarak kısa vadede yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olmadığına dair bilgi verdiği Hotan, İli Uygur, Tarançi gibi Türk dilleri Türkiye kamuoyunda yeterince tanınmadığı, bu dillerle ilgili yeterli literatür bulunmadığı düşüncesiyle listeye dâhil edilmiştir. Kırımçak, Polonya Tatarcası, Litvanya Tatarcası gibi bazı diller ise çeşitli nedenlerle konuşuru kalmadığı halde benzer düşüncelerle listeye alınmıştır.

Konuşur sayısı yüz binlerle ifade edilebilen bu nedenle listemize alınmayan İran'daki Kaşgay vb. Türk dillerinin gerçek durumu, yani kısa veya orta vadede tehlike altında olup olmadıklarıyla ilgili gerçekçi yargılar ise ancak kapsamlı alan çalışmalarla ortaya çıkacaktır.

Altayca, Tuvaca ve Özbekçe gibi bazı Türk dilleri ise çoğunluk olarak konuşuldukları bölgelerde tehlike altında bulunmamalarına karşın, Moğolistan, Çin, Afganistan gibi nispeten küçük gruplar halinde konuşuldukları coğrafyalarda tehlike altında olabilmektedirler. Bu tür tehlikedeki değişkeler de sempozyum kapsamında ele alınabilir.

Sempozyum, yeterince tanınmayan Türk topluluklarının kamuoyunun gündemine getirilmesine de vesile olacaktır.

Bu listenin yayımlanması ile birlikte siz değerli bilim insanlarından gelecek her türlü öneri Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu tarafından dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06532 Beytepe/Ankara
sonsesler@hacettepe.edu.tr
25.07.2011 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]