Son Sesler Duyulmadan
Afşarlar / Afshars       Baraba Tatarları / Baraba Tatars       Çalkandu / Chalkandu       Çulım Türkleri / Chulym Turks       Dolganlar / Dolgans       Fu-Yü Kırgızları / Fu-Yu Kirghiz       Hakaslar / Khakas       Halaçlar / Khalaj       Horasani / Khorasani       Hotanlar / Khotan       İli Salarları / Ili Salar       İli Uygurları / Ili Uyghur       Karagaslar / Karagas       Karaylar / Karaim       Kırım Tatarları / Crimean Tatar       Kırımçaklar / Kyrymchak       Kumandı / Kumandin       Litvanya Tatarları / Lithuanian Tatars       Lopnor Uygurları / Lopnor Uyghur       Nogaylar / Noghai       Pamir Kırgızları / Pamir Kirghiz       Polonya Tatarları / Polish Tatars       Salarlar / Salar       Sarı Uygurlar / Yellow Uyghur       Sibirya Tatarları / Siberian Tatar       Songorlar / Sonqor       Soyot / Soyots       Şorlar / Shor       Telengitler / Telengit       Teleütler / Teleut       Truhmenler / Trukhmen       Tubalar / Tuba       Urumlar / Urum       Yurt Tatarları / Yurt Tatar
DESTEKÇİLER

Sempozyum;

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

http://www.ytb.gov.tr

Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜDİL),

http://www.hudil.hacettepe.edu.tr  

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA),

http://www.tika.gov.tr  

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT),

http://www.trt.net.tr

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),

http://www.tubitak.gov.tr

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY),

http://www.turksoy.org.tr

UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu,

http://www.unesco.org.tr

Yunus Emre Enstitüsü,

http://www.yunusemrevakfi.com.tr

tarafından desteklenmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06532 Beytepe/Ankara
sonsesler@hacettepe.edu.tr
25.07.2011 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]