Son Sesler Duyulmadan
Afşarlar / Afshars       Baraba Tatarları / Baraba Tatars       Çalkandu / Chalkandu       Çulım Türkleri / Chulym Turks       Dolganlar / Dolgans       Fu-Yü Kırgızları / Fu-Yu Kirghiz       Hakaslar / Khakas       Halaçlar / Khalaj       Horasani / Khorasani       Hotanlar / Khotan       İli Salarları / Ili Salar       İli Uygurları / Ili Uyghur       Karagaslar / Karagas       Karaylar / Karaim       Kırım Tatarları / Crimean Tatar       Kırımçaklar / Kyrymchak       Kumandı / Kumandin       Litvanya Tatarları / Lithuanian Tatars       Lopnor Uygurları / Lopnor Uyghur       Nogaylar / Noghai       Pamir Kırgızları / Pamir Kirghiz       Polonya Tatarları / Polish Tatars       Salarlar / Salar       Sarı Uygurlar / Yellow Uyghur       Sibirya Tatarları / Siberian Tatar       Songorlar / Sonqor       Soyot / Soyots       Şorlar / Shor       Telengitler / Telengit       Teleütler / Teleut       Truhmenler / Trukhmen       Tubalar / Tuba       Urumlar / Urum       Yurt Tatarları / Yurt Tatar
SEMPOZYUM DAVETİ

Değerli Bilim İnsanları,

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından
23-26 Mayıs 2012'de gerçekleştirilecek
"Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları"
konulu
4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu'na
katılımınızdan onur duyacağımızı bildirir, saygılarımızı sunarız.

Düzenleme Kurulu
www.sonseslerduyulmadan.hacettepe.edu.tr
sonsesler@hacettepe.edu.tr


Dear Colleagues,

We cordially invite you to attend
The 4th International Turkish Studies Symposium
on the state of
"Endangered Turkic Languages and Cultures"
on May 23-26, 2012
hosted by
Hacettepe University Institute of Turkish Studies

Organizing Committee
www.sonseslerduyulmadan.hacettepe.edu.tr
sonsesler@hacettepe.edu.tr


Sehr geehrte Wissenschaftler,

An der Universität Hacettepe, organisiert der Instutution zur Erforschung
der Turkologie mit der zusammen arbeit der Instutution für Türkische sprache, findetvom
23-26 Mai 2010 ein Symposium Statt.
Die türkischen Sprachen und Kulturen, die vom Aussterbenbedroht sind
Statl Ihre Teilnehmung zum
4. Internationalen Turkologie Forschungs Symposion,
wäre fürun seine großeehre, mit freundlichen grüßen

Ordnungs Komitee
www.sonseslerduyulmadan.hacettepe.edu.tr
sonsesler@hacettepe.edu.tr


Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06532 Beytepe/Ankara
sonsesler@hacettepe.edu.tr
25.07.2011 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]