Son Sesler Duyulmadan
Afşarlar / Afshars       Baraba Tatarları / Baraba Tatars       Çalkandu / Chalkandu       Çulım Türkleri / Chulym Turks       Dolganlar / Dolgans       Fu-Yü Kırgızları / Fu-Yu Kirghiz       Hakaslar / Khakas       Halaçlar / Khalaj       Horasani / Khorasani       Hotanlar / Khotan       İli Salarları / Ili Salar       İli Uygurları / Ili Uyghur       Karagaslar / Karagas       Karaylar / Karaim       Kırım Tatarları / Crimean Tatar       Kırımçaklar / Kyrymchak       Kumandı / Kumandin       Litvanya Tatarları / Lithuanian Tatars       Lopnor Uygurları / Lopnor Uyghur       Nogaylar / Noghai       Pamir Kırgızları / Pamir Kirghiz       Polonya Tatarları / Polish Tatars       Salarlar / Salar       Sarı Uygurlar / Yellow Uyghur       Sibirya Tatarları / Siberian Tatar       Songorlar / Sonqor       Soyot / Soyots       Şorlar / Shor       Telengitler / Telengit       Teleütler / Teleut       Truhmenler / Trukhmen       Tubalar / Tuba       Urumlar / Urum       Yurt Tatarları / Yurt Tatar
SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum Takvimi

Başlangıç

Bitiş

Online kayıt

22 Ağustos 2011

4 Mayıs 2012

Bildiri özetlerinin gönderilmesi

15 Eylül 2011

15 Şubat 2012

Bilim Kurulunun bildiri özetlerini değerlendirmesi

15 Şubat 2012

20 Mart 2012

Bilim Kurulu değerlendirme sonuçlarının açıklanması   

20 Mart 2012

24 Mart 2012

Bildirilerin ilk kopyalarının gönderilmesi

30 Nisan 2012

4 Mayıs 2012

Sempozyum

23 Mayıs 2012

26 Mayıs 2012

Bildirilerin basıma hazır son hâlinin teslimi

23 Mayıs 2012

26 Mayıs 2012

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06532 Beytepe/Ankara
sonsesler@hacettepe.edu.tr
25.07.2011 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]